پرش لینک ها

همراهی در انتشار

پس از ساخت و طراحی تبلیغات چندرسانه‌­ای موردنظر نوبت به انتشار مناسب و حداکثری آن می‌­رسد. با توجه به گسترش بسیار زیاد پیام‌رسان­‌ها و شبکه­‌های مجازی، انتشار مناسب و دقیق در این فضا بسیار مهم است. راما استودیو پس از ارائه  خروجی نهایی، در صورت تمایل، در کنار شما می­ ماند و می ­تواند در زمینه تبلیغات مجازی و دیجیتال مارکتینگ به شما کمک کند.

مشاهده پروژه ها مشاوره

پروژه های انجام شده