پرش لینک ها

پوشش تصویری رویدادها

نمایشگاه­ها، همایش­ها، سمینارها و رویدادهایی از این قبیل فرصت خوبی برای تعامل و نمایش توان­مندی­ های کسب­ وکار شماست. تصویربرداری، عکاسی محیطی، مصاحبه با افراد مختلف و تدوین و طراحی آن­ها می تواند باعث نتیجه­ گیری بهتر از رویدادها شود.

مشاهده پروژه ها مشاوره

پروژه های انجام شده

تیزر موشن سلامت

تیزر موشن سلامت

پوشش تصویری بازدید از آسایشگاه سالمندان

پوشش تصویری بازدید از آسایشگاه سالمندان

پوشش تصویری همایش موسسه ملل

پوشش تصویری همایش موسسه ملل

پوش تصویری اینوتکس

پوش تصویری اینوتکس

پوشش تصویری نمایشگاهی

پوشش تصویری نمایشگاهی

پوشش تصویری نمایشگاه اینوتکس

پوشش تصویری نمایشگاه اینوتکس

پوشش تصویری همایش بازآفرینی شهری

پوشش تصویری همایش بازآفرینی شهری

پوشش تصویری اینوتکس

پوشش تصویری اینوتکس

پوشش تصویری نمایشگاه بانک، بورس و بیمه

پوشش تصویری نمایشگاه بانک، بورس و بیمه