پرش لینک ها

نمونه ساخت ویدئو آموزشی

سبک کار

تدوین و فیلمبرداری

مدت زمان ساخت

سه روز

سفارش دهنده

شتابدهنده کسب و کار فردوسی