پرش لینک ها

تدوین مجله تصویری گیم اسکن

سبک کار

تدوین

مدت زمان ساخت

پنج روز

سفارش دهنده

گروه گیم اسکن