پرش لینک ها

نویسنده: احمدرضا تیزابی

داستان سرایی

داستان‌ سرایی توسط کاربران چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟ (قسمت دوم)

در داستان سرایی توسط مشتریان محتوا توسط کاربران تولید می شود. محتوای تولید شده جذاب و قابل اعتماد است و نظر مخاطبان دیگر را نیز جلب می کند. داستان سرایی توسط مشتریان یک بازی برد-برد است که برای مشتری و برند سودآور است.