پرش لینک ها

نویسنده: تحریریه رامااستودیو

عکاسی ماکرو چیست؟

عکاسی ماکرو چیست؟

عکاسی ماکرو سبک پرطرفداری در عکاسی است. سبکی که معمولا از دل طبیعت تصاویر زیبایی از موجودات و اشیا ریزجثه را به تصویر می کشد.

عکاسی جنگ چیست؟

عکاسی جنگ چیست؟

اسم ناخوشایندی دارد. جنگ همراه با خود خونریزی و کشتار مردم بی دفاع به ویژه کودکان و زنان را بر همراه دارد. اصلا کی تاب و توان گرفتن عکس از خرابی و پیکرهای بی جان را دارد؟ کسی که این کار را انجام می دهد،